Recent Posts

Обществен съвет на ДГ № 181 “Радост”

Членове Председател: С. Дойчинова; Членове: Е. Василева- представител на финансиращ орган район Панчарево; Р. Блажева – родител; К. Добрева – родител; М. Зарева – родител; Резервни членове: Е. Вукадинова – родител; С. Точева – родител; С. Иванова – родител.