Обществен съвет

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

НА ДГ № 181 „РАДОСТ“

 

Председател С. Дойчинова

 

Членове:

  1. Е. Василева – представител на финансиращ орган район Панчарево;
  2. Р. Блажева – родител;
  3. К. Добрева – общественик;
  4. М. Зарева – родител;

Резервни членове:

  1. Е. Вукадинова – родител;
  2. С. Точева – родител;
  3. С. Иванова – родител.

Правилник Обществен съвет