Подготвителна група Усмивка

Умни

Смели

Можещи

Искренни

Вдъхновени

Красиви

Артистични

 

Това сме ние – най-веселите деца,

Защото усмивката грее на нашите лица.

 

Учителки:
И. Стаменова

А. Ботева
Помощник-възпитател – леля Даниела