Прием

Уважаеми родители, за да бъде прието Вашето дете в ДГ 181 “Радост” е необходимо да кандидатствате за прием чрез информационната система за обслужване на детските заведения към Столична община. Вие може да се информирате и кандидатсвате от следния адрес: www.kg.sofia.bg