Групи

Втора смесена група “Мечо Пух”                                                                               

Учители:
Юл. Черникова
К. Младенова – Директор с група
Помощник-възпитател:
леля Васи

 

Четвърта смесена група “Усмивка”

Учители:
А. Ботева
Г. Николова
Помощник-възпитател:
леля Мариана