Записване на новоприети деца за учебната 2024-2025 година

Уважаеми родители,

Записването на новоприетите деца ще се осъществява от 7:30 до 12:30 ч.