Записване на новоприети деца

Уважаеми родители,

записването на новоприетите деца ще се извършва всеки работен ден 7.00 ч. -13.00 ч.