За нас

         Детска градина №181 „Радост”е общинско детско заведение, което се намира в село Железница. За първи път то посреща своите малки възпитаници през 1983 г.,когато се закупува двуетажна частна къща с двор от бившия РНС ”9 септември” за тази цел. Помещенията на двата етажа  основно се преобразуват в две занимални, сервизни и кухненски помещения, дирекция и детското заведение започва да функционира с две смесени групи с разрешен капацитет 24 деца. Първият директор е Радка Димитрова, а учители са Анна Георгиева, Емилия Василева и Вера Спасова. След пенсионирането на директора Радка Гърдакова през 2000г., ръководството на детското заведение се поема от Камелия Младенова.

       Днес ДГ №181”Радост” има своето утвърдено място като институция в системата на предучилищното образование, в която се отглеждат, възпитават, социализират и обучават  в две смесени групи,  от тригодишна възраст до постъпването им в I клас, в съответствие с държавния образователен стандарт за предучилищното образование.                Сградата е санирана, отоплението е локално. Материално–техническата и дидактична база е много добра, отговаряща на съвременните изисквания. Интериорът е естетически издържан и функционално организиран, жизнената среда на децата отговаря на ергономичните норми и изискванията за безопасност, естетика и комфорт.  Дворното пространство е с много зеленина, дървета, цветни алеи, има площадки за игри на открито, оборудвани с различни детски игрови съоръжения и места за отдих.

В детската градина работи екип от: директор с група, 3 учители, 2 помощник-възпитатели, 1 готвач, 1 огняр, 1 ЗАС, 0,250 счетоводител, 0,125 касиер – счетоводство,  0,5 медицинска сестра.