Отсъствия на деца за периода 13.11. – 31.12.2020 г., записани за задължително предучилищно образование

Уважаеми родители,

В периода 13. 11. до 31. 12. 2020 г. отсъствията на деца, записани за задължително предучилищно образование (подготвителни групи), са допустими по желание на родителите след писмено уведомяване на директора.

За повече информация: Заповед РД09-3217 от 13.11.2020 г. на Министъра на образованието