Прием

Уважаеми родители, за да бъде прието Вашето дете в ДГ 181 “Радост“, е необходимо да кандидатствате за прием чрез информационната система за обслужване на детските заведения към Столична община. Вие може да се информирате и кандидатсвате на следния адрес: www.kg.sofia.bg