Прием

Уважаеми родители, за да бъде прието Вашето дете в ДГ 181 “Радост“, е необходимо да кандидатствате за прием чрез информационната система за обслужване на детските заведения към Столична община. Вие може да се информирате и кандидатсвате на следния адрес: https://kg.sofia.bg/#/kindergartens