Утвърден график и заповед на кмета на район Панчарево относно режима на работа на детските заведения през летния период