Месец: ноември 2020

Отсъствия на деца за периода 13.11. – 31.12.2020 г., записани за задължително предучилищно образование

Уважаеми родители, В периода 13. 11. до 31. 12. 2020 г. отсъствията на деца, записани за задължително предучилищно образование (подготвителни групи), са допустими по желание на родителите след писмено уведомяване на директора. За повече информация: Заповед РД09-3217 от 13.11.2020 г. на Министъра на образованието

Наредба за допълнение на Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Наредба за допълнение на Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование (обн., ДВ, бр. 46 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 72 от 2018 г.; доп., бр. 72 от 2019 г.; изм., бр. 77 от 2020 г.; изм. и […]