Месец: октомври 2023

САЙТЪТ “САМ ПОСТИГАМ”

Сайтът https://sampostigam.org е създаден с цел информиране на ученици и студенти без един или двама родители за възможностите за подкрепа, които държавата предоставя (стипендии и др.) по отношение на образованието. Информационната платформа “Сам постигам” популяризира възможностите за подкрепа на ученици и студенти с един родител […]