Категория: Без категория

Наредба за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места

ВАЖНО ЗА РОДИТЕЛИТЕ! Във връзка с писмо на Столична Община с вх. № РУО 1-9332/24.03.2021 г., относно Наредба за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които […]

Отсъствия на деца за периода 13.11. – 31.12.2020 г., записани за задължително предучилищно образование

Уважаеми родители, В периода 13. 11. до 31. 12. 2020 г. отсъствията на деца, записани за задължително предучилищно образование (подготвителни групи), са допустими по желание на родителите след писмено уведомяване на директора. За повече информация: Заповед РД09-3217 от 13.11.2020 г. на Министъра на образованието