Втора смесена група Мечо Пух

Девиз на групата:

“Аз знам , че мога …. Вярвам , че ще успея… Ще успея , ако наистина го желая ….”

 

Учители:
Ю. Черникова
К. Младенова – Директор с група
Помощник-възпитател – леля Мариана