Recent Posts

Вътрешни правила за дейността на ДГ №181 в извънредна епидемична обстановка, свързана с разпространението на Covid-19

Вътрешни правила за дейността на ДГ №181 в извънредна епидемична обстановка, свързана с разпространението на Covid-19

Работно време за записване на приетите деца

Работното време, в което ще се осъществява записването на приетите деца: от 18.05.2020 г. до 29.05.2020 г. от 09:00 до 12:00 ч.