Recent Posts

ДЕТСКИ КОНКУРС НА ТЕМА „ЗАЩО ДА ХАПВАМ ПЛОД, МЛЯКО И МЕД“

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Държавен фонд „Земеделие“ организира конкурс за детска рисунка под наслов  „Защо да хапвам плод, мляко и мед“. Инициативата е част от информационната кампания за популяризиране на „Училищните схеми“, които се прилагат в учебните заведения и детските градини. ДГ №181 “Радост” вече няколко години […]

Правила за преминаване на деца в самостоятелна организация нан педагогическо взаимодействие

Правила за преминаване на деца в самостоятелна организация на педагогическо взаимодействие

Планов прием на новоприети деца и на деца, които възобновяват посещенията си в детската градина

В писмо с изх. № 16-00-4/27.08.2020 г. на г-н Ангел Кунчев, Главен държавен здравен инспектор е регламентирано следното: При провеждане на планов прием на новоприети деца същите се приемат в детската градина след представяне на следните документи съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания […]

Вътрешни правила за дейността на ДГ №181 в извънредна епидемична обстановка, свързана с разпространението на Covid-19

Вътрешни правила за дейността на ДГ №181 в извънредна епидемична обстановка, свързана с разпространението на Covid-19