Месец: май 2024

Записване на новоприети деца за учебната 2024-2025 година

Уважаеми родители, Записването на новоприетите деца ще се осъществява от 7:30 до 12:30 ч.