За нас

ДГ № 181 ”Радост” за първи път посреща своите малки възпитаници през 1983 г., когато се закупува двуетажна частна къща с двор от бившия РНС ”9 септември”. Помещенията на двата етажа  основно се преобразуват в две занимални, сервизни помещения, дирекция, медицински кабинет, котелно помещение и кухненски блок, намиращ се в двора на 191 ОУ.

Днес ДГ № 181 ”Радост” има своето утвърдено място като институция в системата на предучилищното образование, в която се отглеждат, възпитават, социализират и обучават  в две смесени групи около 50 деца,  от тригодишна възраст до постъпването им в I клас, в съответствие с държавния образователен стандарт за предучилищното образование.

В детската градина работи екип от: директор с група, 3 учители, 2 помощник-възпитатели, 1 готвач, 1 огняр, 1 ЗАС, 0,250 счетоводител, 0,125 касиер-счетоводство и 0,5 медицинска сестра.

ДГ № 181 ”Радост”е:

•      Място, където детето се чувства щастливо, защитено, разбирано и подкрепяно.

•      Предпочитана среда за деца от 3 до 7 години, където се гарантира тяхното умствено, емоционално, социално, личностно и здравно-физическо развитие.

•      Център за родители, търсещи и намиращи подкрепа, съгласие, сътрудничество, педагогическа информация.

ДГ №181 “Радост”  работи с две  смесени групи деца.