Обществен съвет

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

НА ДГ № 181 „РАДОСТ“

(29.11.2019 – 28.11.2022 г.)

 

Председател Е. Колев

 

Членове:

 1. Е. Василева – представител на финансиращ орган район Панчарево;
 2. Р. Венева – представител на родителите;
 3. М. Василева – представител на родителите;
 4. М. Зарева – представител на родителите.

Резервни членове:

 1. И. Киричина – представител на родителите;
 2. Х. Янева – представител на родителите;
 3. Е. Вукадинова – представител на родителите;
 4. С. Тончева – представител на родителите.

 

 

* * *

 

 

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

НА ДГ № 181 „РАДОСТ“

(28.11.2016 – 29.11.2019 г.)

 

Председател С. Дойчинова

 

Членове:

 1. Е. Василева – представител на финансиращ орган район Панчарево;
 2. Р. Блажева – родител;
 3. К. Добрева – общественик;
 4. М. Зарева – родител;

Резервни членове:

 1. Е. Вукадинова – родител;
 2. С. Точева – родител;
 3. С. Иванова – родител.

 

Правилник Обществен съвет